Waterwandeling door de Heerlijkheid Vianen

Lekker langs de Lek

Op 29 mei 2019 verschijnt het routeboekje met de Waterwandeling van 15 of 6,5 km langs flora en fauna in de ommelanden van Vianen. Deze publicatie is tot stand gekomen op initiatief van de stichting Licht op Vianen in samenwerking met de historische vereniging het Land van Brederode en vereniging Natuur en Vogelwacht.

Ter gelegenheid van de lancering van de route staat direct na de presentatie van het boekje een aantal gidsen klaar om met belangstellenden op pad te gaan voor een wandeling van zo'n twee uur. Aanvang is om 13.45 uur vanuit in de burgerzaal van het stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen.

De rode draad van de wandeling is de rol van water voor mens en natuur in heden en verleden van Vianen. De Lek krijgt veel aandacht, maar de route voert ook langs binnendijkse vaarten en kanalen, de stadsgracht en enkele watermonumenten in de oude stad.

Let op! Aanmelden is vereist.

Meld U direct aan

Stichting Licht op Vianen bedenkt en organiseert projecten die altijd tot doel hebben zoveel mogelijk inwoners actief te betrekken bij de cultuur, de geschiedenis en de toekomst van Vianen. Het gaat om activiteiten als theaterproducties, muziekvoorstellingen, mediaprojecten en politieke debatten. We stimuleren co-creatie tussen diverse partijen in Vianen en de hele gemeente Vijfheerenlanden. 

Bekijken

Het gaat om wat Vianen en Vijfheerenlanden verbindt