Blauwpoort Vianen

Een antieke tuin in de binnenstad

De Blauwpoort is een poort naar achtergelegen bloemen- en groentetuin die dateert uit 1372. De poort is gelegen aan de Brederodestraat 1 in Vianen. Het  behoorde tot het middeleeuwse kasteel Batestein wat nu niet meer bestaat. Het kasteel, aangelegd in de 14e eeuw, was bereikbaar via een brug over een gracht. Op terrein Blauwpoort bevonden zich de tuin en de paardenstallen.  Bij recente opgravingen zijn restanten van de middeleeuwse kasteelgracht teruggevonden.

Op dit terrein gaat gebouwd worden. De stichting Licht op Vianen wil dit unieke stukje binnenstad in de huidige staat vastleggen voor het nageslacht. Dit gebeurd door een audiovisuele reportage te produceren, kortom een film.

Stichting Licht op Vianen bedenkt en organiseert projecten die altijd tot doel hebben zoveel mogelijk inwoners actief te betrekken bij de cultuur, de geschiedenis en de toekomst van Vianen en Vijfheerenlanden. Het gaat om activiteiten als theaterproducties, muziekvoorstellingen, mediaprojecten en politieke debatten. We stimuleren co-creatie tussen diverse partijen in de hele gemeente Vijfheerenlanden. 

Het gaat om wat Vianen en Vijfheerenlanen verbindt