Lijsttrekkers

Teus Meijdam

Eén van onze speerpunten is de bereikbaarheid van ons gebied en zeker onze kernen. Voldoende bereikbaar zijn stimuleert de economie. Ook een stevig kernenbeleid is voor ons van groot belang, dat in samenspraak met de bewoners wordt gerealiseerd.

Joop van Montfoort

Onze belangrijkste opdracht voor de komende vier jaar is het tegengaan van de tweedeling. We zetten in op ‘verbinding’ en ‘gelijke kansen’. Wij werken aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en waar onzekerheid over wonen, werk, onderwijs, zorg en inkomen zoveel als mogelijk wordt uitgebannen.

Maria de Jong 

Als eerste wil ik mijn werk van de afgelopen jaren voortzetten gericht op het in stand houden van voorzieningen in alle kernen van Vijfheerenlanden.

Arie Keppel

Voor mij is heel belangrijk dat elk mens er mag zijn. En dat vraagt misschien wel om een grotere inspanning nu we deel uitmaken van een grotere gemeente. Organisaties die burgers ondersteunen moeten nog meer samenwerken om te voorkomen dat iemand tussen wal en schip terecht komt. 

Tirtsa Kamstra–van Dam

Het sluipverkeer, het versimpelen van regels in de zorg, de energietransitie voortvarend oppakken en het betrekken van inwoners bij voor hen belangrijke projecten.

Hanneke van der Leun – Schout

Voor een veilige bereikbaarheid in de hele Vijfheerenlanden, zowel met de auto, fiets als met het openbaar vervoer. En vrijgeven van de winkelopeningstijden.

Christa Hendriksen

Waar ik mij voor wil inzetten is dat individuen, organisaties, wijken en dorpen meer invloed krijgen bij plannen en projecten. Draagvlak moet er eerst zijn bij belanghebbenden en dan pas bij de politiek.

Erik van Doorn

Ik zou zo gauw mogelijk alle dorps- en wijkorganisaties bijeen halen en vragen wie er mee wil doen en er energie wil steken in het zorgen dat de inwoners van de Vijfheerenlanden weer echte directe zeggenschap krijgen over hun eigen omgeving.

CV Lijsttrekkers

Lees meer over Teus Meijdam

'Eén van onze speerpunten is de bereikbaarheid van ons gebied en zeker onze kernen. Voldoende bereikbaar zijn stimuleert de economie. Ook een stevig kernenbeleid is voor ons van groot belang, dat in samenspraak met de bewoners wordt gerealiseerd'.

 • Hoeveel zetels haalt u? 7 tot 10 zetels
 • Leeftijd 62 jaar
 • Woonplaats Leerdam
 • Privé  Getrouwd, een dochter, schoonzoon en een kleindochter
 • Werk  De afgelopen vier jaar wethouder in Leerdam, daarvoor gewerkt in de productie, logistiek en bouw.
 • Politiek actief  In 2000 eerst als bestuurslid van Leerdam2000, daarna 12 jaar raadslid waarvan 10 jaar fractievoorzitter. Sinds 2014 wethouder.
 • Het moment Ik ben achttien jaar geleden ingegaan op het verzoek om plaats te nemen in het bestuur van Leerdam2000. Mijn vader is dertig jaar raadslid en ook wethouder in Leerdam geweest en je zou kunnen zeggen dat ik al die tijd ook passief bij de politiek betrokken was.
 • Drijfveer Ik wil graag iets voor de bewoners van mijn stad betekenen, burgers meer betrekken bij het beleid en bij de uitvoering van zaken die hen aangaan.
 • Speerpunten Eén van onze speerpunten is de bereikbaarheid van ons gebied en zeker onze kernen, voldoende bereikbaar zijn stimuleert de economie. Daarnaast is een stevig kernenbeleid voor ons van groot belang. Belang daarbij is dat deze zaken in samenspraak met de bewoners worden gerealiseerd.

Contact:  E-mail te0rv81@kpnmail.nl, telefoon 06 5347 727
Website: www.vkgzederik.nl
Kieslijst:  https://www.vkgzederik.nl/nieuws/58-kandidatenlijst-2018-vhl-lokaal
Programma: https://www.vkgzederik.nl/programma
 

Lees meer over Joop van Montfoort

'Onze belangrijkste opdracht voor de komende vier jaar is het tegengaan van de tweedeling. We zetten in op ‘verbinding’ en ‘gelijke kansen’. Wij werken aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en waar onzekerheid over wonen, werk, onderwijs, zorg en inkomen zoveel als mogelijk wordt uitgebannen'.

 • Hoeveel zetels haalt u? 4
 • Leeftijd: 45 jaar
 • Woonplaats: Vianen
 • Privé: Alleenstaande vader van twee zoons van 19 en 17 jaar
 • Werk: Verkeerskundige bij de gemeente Giessenlanden
 • Politiek actief: Sinds 4,5 jaar
 • Het moment: Dat was het moment waarop ik als inwoner met een klacht totaal niet serieus werd genomen. Met al mijn werkervaring binnen de lokale overheid weet ik dat dit ook anders kan.
 • Drijfveren: Door mijn ervaring van 18 jaar als beleidsambtenaar, waarbij het faciliteren van de gemeenschap voorop staat (denken in mogelijkheden en niet in problemen) en dit 4,5 jaar geleden totaal niet vanzelfsprekend was, wilde ik hier proberen verandering in te brengen.
 • Speerpunten: Onze belangrijkste opdracht voor de komende 4 jaar is het tegengaan van de tweedeling. We zetten in op ‘verbinding’ en ‘gelijke kansen’. Wij werken aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en waar onzekerheid over wonen, werk, onderwijs, zorg en inkomen zoveel als mogelijk wordt uitgebannen. Dit maken we onder andere concreet door minimaal 30% sociale woningbouw, voor starters, doorstromers en senioren. We zetten in op veilige en leefbare kernen en wijken.

Contact joop.vanmontfoort@pvdavijfheerenlanden.nl / 06 2244 9817
Website https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl
Kieslijst https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl/nieuws/kandidatenlijst-bekend
Programma https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl/standpunten

Lees meer over Maria de Jong-Middelkoop

Als eerste wil ik mijn werk van de afgelopen jaren voortzetten gericht op het in stand houden van voorzieningen in alle kernen van Vijfheerenlanden.

 • Hoeveel zetels haalt u? 6 of meer
 • Leeftijd: 34 jaar (op 15 november 35 jaar)
 • Woonplaats: Geboren en getogen in Ameide, verhuist binnenkort naar Tienhoven
 • Privé: Getrouwd en moeder van drie jonge kinderen van 8, 6 en 0 jaar
 • Werk: Marketing Manager bij Amare Food Group te Werkendam (branche food)
 • Politiek actief: Sinds 2012 (fractieondersteuning), van 2014 tot nu raadslid in Zederik en de afgelopen twee jaar ook fractievoorzitter.  Aandachtsgebieden sociaal domein, onderwijs, personeelsbeleid in de ambtelijke organisatie en subsidiebeleid.
 • Het moment: Ik ben altijd al in politiek geïnteresseerd geweest, met een voorkeur voor het CDA. Toen deze partij in      2012 in zwaar weer terecht kwam besloot ik mij actief in te gaan zetten om de partij te ondersteunen.  
 • Drijfveren: Eerste drijfveer is het bewaken en stimuleren leefbaarheid in Ameide en de andere kernen van Zederik,  nu uit te breiden naar de hele Vijfheerenlanden. Hoe houden we de voorzieningen op peil en de omgeving aantrekkelijk zodat mijn kinderen er later willen blijven wonen? Tweede doel is actief en passief bij te dragen aan een betere afspiegeling van de bevolking in de politiek door er meer jongeren en vrouwen bij te betrekken.
 • Speerpunten: Als eerste wil ik mijn werk van de afgelopen jaren voortzetten gericht op het in stand houden van voorzieningen in alle kernen van Vijfheerenlanden, zowel in de dorpen als de steden Leerdam en Vianen.

  Contact: maria@cdavijfheerenlanden.nl
  Website: www.cdavijfheerenlanden.nl          
  Kieslijst: https://www.cdavijfheerenlanden.nl/mensen
  Programma: https://www.cdavijfheerenlanden.nl/programma
   

Lees meer over Arie Keppel

Meer ondersteuning voor mantelzorgers, betere dagopvang voor ouderen,  respijtzorg/dagopvangvoorzieningen, voor m.n. ouderen, realiseren buitenactiviteiten (zoals zorgboerderij, kan ook voor jongeren zijn) en aanpak dementie, alsook ondersteuning licht verstandelijk beperkten (m.n. jongeren)

 • Hoeveel zetels haalt u? 5
 • Leeftijd: 62 jaar
 • Woonplaats: Leerdam
 • Privé: Getrouwd, vijf kinderen, drie getrouwd, een woont zelfstandig en een woont nog thuis.
 • Werk: Wethouder
 • Politiek actief: Sinds 1998
 • Het moment: Aansluiting bij de steunfractie van de SGP 1996/1997.
 • Drijfveren: Vanuit Bijbelse uitgangspunten vorm en inhoud geven aan een stad die goed is voor alle mensen
 • Speerpunten: (deze tekst volgt nog)

Contact: awkeppel@kliksafe.nl, telefoon 06 2223 3134
Website: https://vijfheerenlanden.sgp.nl
Kieslijst: https://vijfheerenlanden.sgp.nl/kieslijst
Verkiezingsprogramma: https://vijfheerenlanden.sgp.nl/verkiezingsprogramma 

Lees meer over Tirtsa Kamstra-van Dam

Het sluipverkeer, het versimpelen van regels in de zorg, de energietransitie voortvarend oppakken en het betrekken van inwoners bij voor hen belangrijke projecten.

 • Hoeveel zetels haalt u?
 • Leeftijd: 42 jaar
 • Woonplaats: Vianen
 • Privé: Getrouwd en moeder van twee kinderen 
 • Werk: Communicatieadviseur
 • Politiek actief: Sinds 5 jaar
 • Het moment: Zo'n 6  jaar geleden, toen ik al een tijdje meedraaide in het forum, de voorbereidende vergadering voor de raadsvergadering.
 • Drijfveren: Bij mogen dragen aan een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is en waar we omzien naar elkaar en onze leefomgeving.
 • Speerpunten: Ik vind het belangrijk dat we naar onze inwoners luisteren. Zij zijn onze ogen en oren, weten wat er lokaal speelt en wat er nodig is. En zo weten wij wat we aan moeten pakken! Het versimpelen van de regels in de zorg en het aanpakken van het sluipverkeer zijn hier mooie voorbeelden van.

Contact tirtsakamstra@hotmail.com, telefoon 06 1214 4862
Website https://vijfheerenlanden.christenunie.nl
Kieslijst https://vijfheerenlanden.christenunie.nl/kandidaten
Programma https://vijfheerenlanden.christenunie.nl/standpunten

Lees meer over Hanneke van der Leun-Schout

'Voor een veilige bereikbaarheid in de hele Vijfheerenlanden, zowel met de auto, fiets als met het openbaar vervoer. En vrijgeven van de winkelopeningstijden'.

 • Hoeveel zetels haalt u? 'Dat blijft een lastige inschatting, hangt van veel factoren af'.
 • Leeftijd: 48 jaar
 • Woonplaats: Meerkerk
 • Privé: Getrouwd en moeder van twee uitwonende studenten van 22 en 20 jaar
 • Werk: Verantwoordelijk voor het toezicht op de gevolmachtigden bij Allianz in Rotterdam
 • Politiek actief: Sinds 2012, vanaf 2014 in de raad van Zederik als fractievoorzitter VVD
 • Het moment: Vanuit een studieopdracht in 2010 ben ik in aanraking gekomen met de lokale politiek en besloten om me aan te sluiten bij de VVD en me in te zetten om zaken te verbeteren.
 • Drijfveren: Ik sta liever niet aan de zijlijn te klagen, maar wil mijn bijdrage leveren om te zorgen dat we hier met plezier kunnen wonen, werken, recreëren en ondernemen. Niet alleen nu maar juist ook in de toekomst.
 • Speerpunten: Aanpak van de veilige bereikbaarheid in de gehele Vijfheerenlanden zowel met de auto, als met de fiets als met het openbaar vervoer. En vrijgeven van de winkelopeningstijden aan de ondernemers zelf. De belangen van de kleinere kernen zijn bij mij ook in goede handen. 

Contact: E-mail hannekevdleun@gmail.com, telefoon 06 4135 6593
Website: https://vijfheerenlanden.vvd.nl
Kieslijst: https://vijfheerenlanden.vvd.nl/mensen
Programma: Klik hier

Lees meer over Christa Hendriksen

'Waar ik mij voor wil inzetten is dat individuen, organisaties, wijken en dorpen meer invloed krijgen bij plannen en projecten. Draagvlak moet er eerst zijn bij belanghebbenden en dan pas bij de politiek. 

 • Hoeveel zetels haalt u? 4 of 5
 • Leeftijd: 48 jaar, op 6 november 49 jaar                                    
 • Woonplaats: Vianen
 • Privé: Getrouwd met Erik en samen hebben zij twee zoons van 17 en 19 jaar
 • Werk: Teamleider apotheek faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
 • Politiek actief: Fractievoorzitter van D66 in Vianen sinds 2011
 • Het moment: Omdat ik al lang sterk geloof in het gedachtengoed van D66 heb ik mij in 2003 na de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen gemeld als lid, om steun te laten blijken. Kort daarna ben ik ook actief geworden in de lokale politiek.
 • Drijfveren: Mijn overtuiging is dat de lokale politiek zich beter leent om dicht bij de belangen van mensen te blijven dan de landelijke politiek. En ik kan niet iedereen van alles beloven, maar ik wil luisteren vanuit de gedachte 'Wat is nodig en kunnen we dat mogelijk maken?' Ik wil bereikbaar zijn en mensen het vertrouwen geven dat ik er voor hen zit. 
 • Speerpunten: Wat ik het liefst zie is dat individuen, organisaties en wijken of dorpen een manier krijgen om gehoord te worden. Projecten waarbij inwoners veel invloed hebben verlopen beter. Draagvlak voor nieuwe plannen moet er eerst zijn bij belanghebbenden en dan pas bij de politiek. Ik wil mij daar voor inzetten.

Contact: christa.hendriksen@gmail.com / telefoon 06 8142 9600
Website: https://vijfheerenlanden.d66.nl/           
Kieslijst: https://vijfheerenlanden.d66.nl/verkiezingspagina/
Programma: https://vijfheerenlanden.d66.nl/standpunten 
 

Lees meer over Erik van Doorn

'Ik zou zo gauw mogelijk alle dorps- en wijkorganisaties bijeen halen en vragen wie er mee wil doen en er energie wil steken in het zorgen dat de inwoners van de Vijfheerenlanden weer echte directe zeggenschap krijgen over hun eigen omgeving'. 

 • Hoeveel zetels haalt u? 3 tot 4
 • Partij: GroenLinks
 • Lijsttrekker: Erik van Doorn
 • Leeftijd: 54 jaar
 • Woonplaats: Schoonrewoerd
 • Privé: Getrouwd en twee uithuizige dochters
 • Werk: Consultant, als ZZP'er voornamelijk bij welzijnsorganisaties
 • Politiek actief: Sinds 7 jaar lid van GroenLinks, nu dit jaar ook actief
 • Het moment: Mensen zegden hun lidmaatschap van GroenLinks op toen de partij medeverantwoordelijkheid nam voor de uitzending van Nederlandse militairen naar Uruzgan. Ik vind dat je nooit iemand of een organisatie mag straffen als ze bereid zijn verantwoordelijkheid nemen. Toen GroenLinks een afdeling in de Vijfheerenlanden wilde oprichten, besloot ik dat het voor  mij het moment was om niet langer van de tribune te roepen hoe het beter moet, maar dat ik daadwerkelijk de arena in moest stappen.
 • Drijfveren: Inwoners meer ruimte bieden om zelf dingen te regelen. Zorg en welzijn moet bijvoorbeeld op dorps- en wijkniveau worden geregeld met een goed georganiseerde groep van vrijwilligers/vertegenwoordigers van dorp of wijk die sturing geven. Vitaal Dorp in Everdingen is een heel mooi voorbeeld hoe inbreng van inwoners kan werken.
 • Speerpunten: Ik zou zo gauw mogelijk alle bekende dorps- en wijkorganisaties/verenigingen bijeen halen en hen vragen wie er mee wil doen en er energie wil steken in het zorgen dat de inwoners van de Vijfheerenlanden weer echte directe zeggenschap krijgen over hun eigen omgeving. En dan gaan we samen ontdekken wat inspirerende voorbeelden zijn en hoe wij de eerste stappen kunnen gaan zetten.

Contact: E-mail erikvandoorn.gl5hl@gmail.com 
Website: https://vijfheerenlanden.groenlinks.nl
Kieslijst: (deze link komt nog)
Programma: https://vijfheerenlanden.groenlinks.nl/gemeenteraadsverkiezingen/standpunten
 

Kom met uw opmerkingen, dringende vragen, grote en kleine zorgen en vul hier anoniem het formulier in.

Vul het formulier in

IN SAMENWERKING MET

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR