Slotdebat in Vianen op woensdag 14 november!

Hoe goed kent u de partijen en hun politici die meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad Vijfheerenlanden? Op woensdag 21 november gaan we naar de stembus. Maar weet u al wie uw stem krijgt? Kom naar het slotdebat in Podium Helsdingen Vianen op 14 november 20.00 uur. UPDATE: Het slotdebat is vol. Hebt u gereserveerd? Dan krijgt u de kaarten per mail toegezonden. 

U kunt nog steeds onderwerpen inbrengen voor het debat. Lees meer 

Meld je direct aan onderwerpen voor het debat

Stichting Licht op Vianen bedenkt en organiseert projecten die altijd tot doel hebben zoveel mogelijk inwoners te bereiken en zeker ook actief te betrekken bij de cultuur, de geschiedenis en de toekomst van Vianen. Zo maken we mensen bewust van hun eigen mogelijkheden om bij te dragen of mee te doen aan activiteiten van allerlei aard Denk hierbij aan theaterproducties, muziekvoorstellingen en politieke debatten. Hierbij stimuleren we co-creatie tussen diverse partijen. Alles wat wij organiseren, staat ten dienste van de inwoners van de Vijfheerenlanden. 

Het gaat om alles wat Vianen beroert